Home

Inleiding

De J.C. van den Tol Stichting is ontstaan uit de nalatenschap van Jacobus Coenradus van den Tol (1893-1984) en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 41204285. Een kopie van de statuten wordt u op verzoek toegezonden.

 

 Doelstellingen

De stichting heeft ten doel : het verlenen van steun aan, hetzij voor Zwitserland hetzij voor Nederland, van algemeen belang zijnde erkende charitatieve instellingen zoals fondsen voor instandhouding, onderhoud en nieuwbouw van zowel Protestantse alsook Katholieke kerken, alsmede zodanige algemeen erkende liefdadige stichtingen en instellingen, die ten bate van behoeftige, invalide en/of noodzakelijke verzorging vereisende ouden van dagen en voor spastische kinderen enzovoort, zijn of zullen worden opgericht in Zwitserland of in Nederland.

Het verlenen van steun aan voor Zwitserland of Nederland van algemeen belang zijnde danwel erkende medisch wetenschappelijke instituten, die zich toeleggen op het kankeronderzoek, reuma-onderzoek, hartonderzoek, bloedonderzoek, enzovoort.

Het bevorderen van zowel Zwitserse alsook de Nederlandse kunst en cultuur, zoals schilderijen, beeldhouwen, componeren, muziek, literatuur enzovoort, door het uitloven van prijzen alsmede het doen van genealogisch onderzoek naar de familie Van den Tol.

 

Projecten

Een greep uit de gerealiseerde projecten van de laatste jaren : ondersteuning kunstenaar d.m.v. het organiseren van een expositie en het in opdracht laten vervaardigen van een schilderij, bijdragen aan verschillende promotie-onderzoeken inzake de ziekte van Von Willebrand o.a. aan het LUMC in Leiden, ondersteuning conservatoriumstudent, ondersteuning ‘Theater in de Kamer’, ondersteuning jongerenproject in Apeldoorn, ondersteuning leertraject voor basisscholen van het Scheepvaartmuseum Rotterdam, enz.

 

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door 3 personen en bestaat momenteel uit de heer drs. J.W.H. van den Tol (voorzitter), mevrouw mr. M.I. Heyning-Horst (secretaris) en de heer H.W. van den Tol (penningmeester).